EkoNu! nyhetsbrev - Februari 2015

Detta är nu sista nyhetsbrevet inom Projekt EkoNu! - i den form det är idag.

Vi hoppas att ett nytt EkoNu-projekt drar igång igen senast till hösten 2015. Det nya projektet kommer i så fall att bygga på det nuvarande, vilket betyder att vi håller kvar hemsidan, vår facebook-sida och våra maillistor. Vi meddelar er prenumeranter så fort vi vet mer!

Ekotankesmedja 2015, resumé

Ekotankesmedja 2015 gick av stapeln tisdagen den 10 februari i Esbo på YH Laurea. Ekotankesmedjan som ordnas av Projekt EkoNu! i samarbete med SLC  fungerade i år även som Projekt EkoNu!s slutseminarium. Det deltog drygt 40 ekoproducenter, ekointresserade och inbjudna samarbetspartners från alla delar av Svenskfinland i årets upplaga av tankesmedjan som var den sjätte i sitt slag.

Årets Ekotankesmedja öppnades av Riksdagsledamot, ordf för NSP Thomas Blomqvist. Sedan följde några hälsningsord från Yrkeshögskolan Laurea av lektor Ritva Jäättelä som bland annat berättade att Laurea Alberga är på steg 4 i "Stegvis mot eko"-programmet. Sedan fick vi en genomgång och utvärdering  av Projekt EkoNu!s verksamhet där Mikael Jern och Anders Norrback lyfte fram både det som fungerat bra och vad som kunde förbättras till nästa period. Alla deltagare var överens om att projektet behöver en fortsättning!

Peter Westerholm från  Pajuniemi Oy poängterade under sin taltur vikten av marknadsföring och samarbete genom hela värdekedjan om vi vill att ekokonsumtionen ska växa lika framgångsrikt som den gjort i t.ex. Danmark. Kunderna behöver veta vad eko är! REKO blev en riktig braksuccé under EkoNu! projektets tid! Thomas Snellman presenterade framgångshistorien för oss på tankesmedjan och avslutade med uttalandet: ”Min kvalificerade gissning är att vi vid slutet av 2015 har ca 100 REKO-ringar med 100 000 medlemmar i Finland”

Efter lunch blev det dags för dagens huvudgäst, Elin Rydström mjölkproducent på Lovö Prästgård strax utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige. Hon berättade att ekoförsäljningen ökade enormt i Sverige ifjol, med hela 38 %! Mest ökade konsumtionen av ekologiskt frukt och grönt, den ekologiska vinförsäljningen ökade mest med hela 80 %. Konsumenter av ekologiskt köper också större andel svenskt, miljö och hälsa är starka skäl till att köpa ekologiskt. Elin tangerade även de återkommande påhoppen på det ekologiska lantbruket. Argumenten är varken hållbara eller objektiva, idag finns mycket forskning som stöder ekologisk odling. Elin poängterar dock att eko inte är lösningen på alla problem, allt jordbruk bör utvecklas för att bli mer hållbart och hunger kan endast utrotas med politiska styrmedel.

Även i år fick vi besök av Beata Meinander som bjöd på aktuell information från Evira, bland annat diskuterades övervakning och ekokontroll. Sist ut var Micaela Ström med en presentation av ekosortförsöken i Finland 2014. Tack vara projektet har vi nu 3 års resultat och ett lyckat samarbete med Ålands Försöksstation. I fjol hade även ProAgria ekosortförsök på två platser i landet vilket utvecklade samarbete inom landet ytterligare. Förutom sortförsöken fanns även ett gödslingsförsök i Gammelby. Mer info på: www.ekonu.fi.

ProAgria – Rapport från sommaren 2014: sortförsök och observationsskiften

ProAgria fick pengar från Luomusäätiö för ekosortförsök (rutförsök) och observationsskiften/demoodlingar sommaren 2014. Planen för rutförsöken kopierades av oss och innehöll samma växter som i Gammelby; vårvete, korn och havre bestående av samma sorter som vårt ekosortförsök. ProAgria hade två rutförsöksplatser en i Egentliga Finland (Mellilä) och den andra i Södra Savolax (St Michel: Juva).

Rapporten som nu getts ut av ProAgria innehåller sammanställning av rutförsöken från alla fyra platser 2014: Gammelby (Lovisa), Jomala (Åland), Mellilä och Juva, samt demoodlingarna som fanns på 10 platser (Esbo, Mellilä, Koria, Luumäki, Otava, Kesälahti, Punkaharju, Rääkkylä, Kontiolahti och Lapua).

Ni kan ta del av rapporten HÄR (rapport på finska)

Odlarinfo
Ekodag inför stödförändringarna 2015 (Vasa/Åbo/Nyland)

EKODAG inför stödförändringarna 2015, ons. 18.3.2015, Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå. Ekoföreningen och Lantbrukssällskapet arrangerar dagen och önskar alla varmt välkomna! Det finns mycket att diskutera och få info om inför växtsäsongen 2015.

Programmet är:
Kl. 10.00 Ekoföreningen bjuder på kaffe och semla
Kl. 10.30 Årsmöte Svenska Österbottens Ekologiska förening
Kl. 11.15 - 12.00 Lunch (på egen bekostnad)
Kl. 12.00 – 15.00 (föreläsningarna sänds via videokonferens till Åbo/Nyland)
- Öppning och ekoföreningens hälsning, Anders Norrback, ordförande
- Förändringar i stöden 2015 - hur påverkas ekogårdens växtodling och husdjur?
o Ekoersättningen, miljöersättningen på ekogården, djurstöden och eko, Peter Björkmark, NTM i Österbotten
- Aktuellt inom ekogranskningen av växtodlingen, Stödvågen, Råd 2020 – något för eko? Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet
- Aktuellt inom ekogranskningen av husdjur, Katarina Rehnström, ekohusdjursgranskare – (föreläser från Åbo)
Kl. 15.00 – 15.15 Paus – kaffe (på egen bekostnad)
Kl. 15.15 – 16.00
- Aktuell info från spannmålsodlarringen. Fundera igenom gröda, areal och mängder som du planera odla 2015 så kan du direkt föra en marknadsföringsdiskussion med odlarringen. Steve Nyholm och representant från Jeppo Food

Anmälan senast 16.3 till Carina Ahlnäs: tfn. 010-839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi.

Arrangör: Svenska Österbottens Ekologiska förening och ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap 

Mer info i händelsekalender!

Grundkurser i Ekologisk odling, mars 2015

I villkoren för den nya ekoförbindelsen som kan sökas våren 2015 ingår precis som tidigare utbildningskravet – 5 dagars ekogrundkurs.
Nytt är, att för den som söker om en alldeles ny ekohusdjursförbindelse skall därtill ha genomgått minst 2 dagar ekohusdjursutbildning.

Österbotten

Yrkesakademin i Österbotten arrangerar ekogrundkursen för blivande ekoproducenter i mars 2015 följande dagar: 5, 11, 17, 20 & 25 mars. Plats: Campus Kungsgården i Gamla Vasa. Mer info på Lantbrukssallskapets hemsida!

Nyland

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologisk odling i mars 2015 på Västankvarn Gård i Ingå förjande dagar: torsdag till fredag 5-6.3. och 19-20.3. samt en exkursionsdag i april (datum och besöksmål diskuteras med deltagarna på kursen). Mer info i händelsekalendern på NSLs hemsida!

Grundkurs i ekologisk husdjursproduktion, Karis/Vasa/Åland

Ekohusdjursdagarna är gemensamma för Svenskfinland och arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten i samarbete med ProAgria NSL, ProAgria ÖSL och Ålands Hushållningssällskap. Föreläsningarna sker på distans från Vasa och Karis. Som deltagare är man på plats i Vasa, Karis eller på Åland.

Kursen uppfyller utbildningskravet på två dagar som ingår i ekohusdjursförbindelsen för 2015. Kravet gäller den som söker en helt ny förbindelse för ekohusdjur eller vid en generationsväxling behöver kursen.

Kursavgift: 80 euro/dag. Kaffe och lunch på egen bekostnad. Anmälan senast 23.3.2015 till: Studiesekreterare tfn 06-324 23 77 eller vuxcenter@yrkesakademin.fi. 

- Micaela Ström, Projektkoordinator för EkoNu! i Nyland