EkoNu! nyhetsbrev - Juli 2016

Sommarhälsningar från Projekt EkoNu!

Mycket har hänt sedan senaste nyhetsbrev, tre stycken lyckade maskindemodagar har vi varit med och arrangerat och ekosortförsöken växer så det knakar. Bland annat detta kommer vi att informera om nedan.

Saker att lägga bakom örat: Lepaa-trädgårdsmässa 11-13.8. där i år speciellt kommer att lyftas fram ekologisk odling av bland andra ProLuomus projekt Luomua. Ilman muuta. Under Finska naturens dag som firas 27.8. kommer många ekogårdar att hålla öppna dörrar, och före det antagligen i mitten av augusti ordnar vi (EkoNu) som vanligt en fältträff vid ekosortförsöken. Senare i höst ordnas ett tredagars evenemang i St Michel området, Maista Luomu, 30.9.-2.10 med digert program och många arrangörer bland andra Luomuinstituutti, ProAgria & Luke.
Mer info hittar ni i vår Händelsekalender!

Ekoförsök

Ekoförsöken såddes i Lovisa 13 maj enligt samma koncept som tidigare. Där finns sortförsök med korn, havre och vårvete, samt demoförsök med de svenska lant- och speltsorterna som vi fick från Hans Larsson på SLU ifjol. Dessutom sattes i år till bovete och oljelin bland demorutorna. Ett litet gödslingsförsök finns igen i anslutning till sortförsöken, denna gång gödslades bondens Harbinger maltkorn.

Precis som tidigare år följer vi markkvävet under säsongen, nya jordprover tas med ungefär en månads mellanrum. 
På hemsidan finns redan några inlägg med bilder från försöksfältet, som avgränsades förra veckan och samtidigt sattes rutlappar och kartor ut. Detta betyder att ni när som helst kan besöka försöket, också utan guide.

Vi har även satt ut en postlåda på ekofältet, i prostlådan hittar man kartor över årets försök och övrig info om försöket samt tidigare års försöksresultat, där finns även en gästbok att skriva i. Instruktioner om hur man hittar försöken finns i inläggen på hemsidan: www.ekonu.fi/category/ekosortforsok/

Välbesökta maskindemodagar!

Våra maskindemodagar i juni var lyckade och välbsökta!
9.6. presenterades System Cameleon i samarbete med Pargas Gård, ett ca 20-tal bekantade sig med maskinen och det nya gödslingsmedlet vinass.

21 och 22.6. ordnade vi tillsammans med BT-Agra-Ab maskindemodagar i Hyvinge och Korsholm, dessa dagar besöktes sammanlagt av ca 140 intresserade bönder. 

Så småningom kommer fler bilder från dagarna att hittas på hemsidan: www.ekonu.fi, redan nu finns bilder på vår facebooksida:

Allt flera köper direkt av producenten

I början av juni utförde Gallup Elintarviketieto en kartläggning bland ca 2 700 konsumenter och deras köpvanor. Gallupen visade att 64% av de tillfrågade har, under de senaste 12 månaderna, köpt  livsmedel av producenter . Gallupens resultat visade att man köper mera av producenterna under sommar och torghandeln var det populäraste ställer för direkthandel.  

Finska naturens dag lördagen 27.8.2016

Vi firar Finska naturens dag 27 augusti 2016. Fem finlandssvenska ekogårdar tar emot besök och berättar om sin vardag. Tillfället koordineras av Jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu, Luomuliitto, MTK ja SLC. För mer info om Finska naturens dag och de öppna ekogårdarna, se  http://luomuailmanmuuta.fi/suomen-luonnon-paiva/  eller på FB www.facebook.com/events/586443611519227/

- Micaela Ström, EkoNu!