EkoNu! nyhetsbrev - April 2017

Den 8:onde upplaga av Ekotankesmedjan står för dörren, mindre än en vecka kvar nu!

Mikkel Sander, Roskilde Festival => "1.5 million sustainable meals to 135.000 partying youngsters. Can it be done? Yes it can!"
Kom till ekotankesmedjan och hör hur Nordens största musikfestival har profilerat sig med ekologisk mat och välgörenhet. 2017 är målsättningen att 90 % av råvarorna skall vara ekologiska, och alla är nöjda!

Ekotankesmedja 2017

I år arrangeras Ekotankesmedjan på Livia (fd fiskeriskolan) i Pargas fredagen den 7 april kl. 10 – 16.

Under dagen tas aktuella ämnen och framtidsfrågor upp dvs föredrag kring ekomat och -snacks som storsäljare på festivaler(www.roskilde-festival.dk), användningen av ekologisk livsmedel i storkök(www.portaatluomuun.fi), självförsörjande miljögård Qvidja gård och biogasproducerande Qvidja Kraft Ab (www.qvidjakraft.fi). På eftermiddagen besöker vi Qvidja gård. 

Föreläsare under dagen är Ilkka Herlin, från Qvidja gård, Mikkel Sander, från Roskilde Festival i Danmark och Anu Arolaakso från EkoCentria. Närmare info om programmet se, www.ekonu.fi.

Anmäl dig senast 4.4.2017 till Micaela Ström, micaela.strom@nsl.fi, tel. 044-380 7771 eller Ann-Sofi Ljungqvist, ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi, tel. 044-750 3220.
Meddela transportbehov i samband med Er anmälan, om deltagarantalet blir tillräckligt stort så arrangerar vi en avgiftsfri busstransport från Österbotten och Nyland dvs tur och retur till tankesmedjan.

Välkomna konventionella som ekologiska odlare! 

Ekostatistik från Finland 2016

Ekoarealens andel av hela Finlands odlade areal ökade förra året till över tio procent, närmare bestämt till 10,7 %. År 2015 var procenten 9,9.
Till målet är det dock fortfarande långt: Regeringens program för utveckling av ekobranschen har som mål att fram till 2020 brukas 20 % av den odlade åkerarealen ekologiskt.

Sammanlagt odlades 80 milj kg ekospannmål, motsvarade ca 2 % av hela landets skörd. 2016 hade vi 959 ekodjurgårdar i landet, största delen producerade nötkött och mjölk. Ekoträdgårdsproduktionens viktigaste växter var: morot, tomat, lök och kål.160 företag odlade ekogrönsaker på 255 ha. Växthustomat och gurka odlades ekologiskt av 22 företag på ca 5 ha.

Detta och mycket mer kan ni läsa om i publikationen: Luomu Suomessa 2016.
Luomu Suomessa 2016 finansierades Jord- och skogsbruksministeriet.

Video från rotogräsdagarna med Per Ståhl

EkoNu! ordnade tillsammans med Lantbrukssällskapet rotogräsdagar i Vasa och Esbo 23-24.1. med föreläsare Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland i Sverige. Det finns ett inlägg från våra rotogräsdagar på hemsidan, där kan ni bland annat bekanta er med Per Ståhls föreläsningsmaterial samt artikeln som Landsbygdens Folk skrev om tillfället.
Per’s föreläsning filmades i Vasa av projektet Boden; se hela föreläsningen här: Bekämpning av rotogräs

 

Brist på ekofoder i Österbotten

Denna vinter har det uppstått brist på ekofoder och kanske speciellt i Österbotten. Ekojordbrukare med husdjursproduktion har sökt via egna nätverk, annonserat i branschtidningar och kontaktat oss på projektet för och att få fram mera ekofoder. Thomas Snellman, tel nr 040-82703549 eller thomas.snellman@multi.fi,  tar gärna emot tips och förmedlar kontakter till dessa ekogårdar.

HÄNDELSEKALENDER
Ekostödinfo
Ekogrundkurser
- Micaela Ström, EkoNu!